Faite socio

Instruccións:

Para ser membro da Sociedade Galega de Radioloxía é imprescindible ser membro da SERAM. Non ten custo adicional.

Será imprescindible darse de alta na Sociedade se se quere disfrutar dos dereitos recollidos nos seus estatutos.

Para para solicitar o alta como membro da Sociedade Galega de Radioloxía é necesario cubrir e enviar o seguinte formulario:

*Campos obrigatorios.

Nome*

Apelidos *

Data de nacemento *

dd/mm/aaaa

N.I.F.*

Enderezo *

Poboación *

Provincia *

Código postal *

Teléfono *

Correo electrónico *

Actualmente en formación M.I.R. *

Ano de residencia

Area prioritaria de traballo *

Centro de traballo *

Titulación académica*:

Categoría profesional*:

Acepto as condicions de uso e política de privacidade