Gañadores dos premios 2017 á actividade científica

O Comité Evaluador, despois da valoración segundo o baremo establecido para optar ós premios da SGR, acordou premiar ós radiólogos que a continuación se nomean.

  • Primeiro premio:

    Roberto García Figueiras

  • Segundo Premio

    Sandra Baleato Gonzalez

  • Terceiro Premio

    Andrés López Carballeira

Parabéns ós premiados.