Política de Privacidade

Os datos persoais facilitados a través deste sitio web, serán recolleitos en ficheiros titularidade de SOCIEDADE GALEGA DE RADIOLOXIA, con dirección RUA SAN PEDRO DE MEZONZO 53, CP 15701 de SANTIAGO DE COMPOSTELA, coa finalidade de xestionar, administrar e prestarlle os servizos ou facilitarlle os contidos que os socios soliciten, así como poder ofrecerlle novos servizos e contidos e enviarlle información relacionada coas novidades e promocións da SOCIEDADE. Os datos obrigatorios de cada formulario, serán identificados como tal, provocando a falta de subministración da devandita información ou a subministración de datos incorrectos, que a SOCIEDADE poida prestarlle os servizos ou contidos que solicite.
O usuario consente o tratamento dos seus datos coas finalidades descritas. Así mesmo informámoslle de que poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, mediante correo electrónico á dirección info@radioloxiagalega.es, identificándose como usuario do sitio web e concretando a súa solicitude ou ben mediante correo ordinario á dirección anteriormente indicada, achegando fotocopia do D.N.I. ou documento equivalente.

Correos electrónicos:
Os datos de carácter persoal que puidesen estar contidos nos correos electrónicos recibidos a través da dirección de correo electrónico que poñemos á súa disposición, serán utilizados unicamente para poñernos en contacto con vostede e proporcionarlle a información solicitada.

Cookies:
A Web da SGR utiliza ¨cookies¨, e outros mecanismos similares (en diante, Cookies). Para saber mais sobre o seu uso e funcionalidade consulte o apartado sobre a política de cookies.

Modificacións dos termos de uso e política de privacidade :
A SGR, resérvase o dereito para modificar os seus termos de uso e política de privacidade cando o considere adecuado. O usuario obrígase a revisar o contido destes termos de uso e política de privacidade, xa que os mesmos poden ser modificados sen previo aviso. Así mesmo, comprende e acepta o contido do presente documento.

Utilizamos cookies para realizar un registro y seguimiento de la actividad general de los usuarios en la web. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra Política de cookies política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies