Aviso Legal

De conformidade ao establecido no artigo 10 da Lei 34/2002 do 11 de Xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI), a continuación indícanse os datos de información xeral do sitio web www.radioloxiagalega.

O titular desta páxina web é a Asociación Sociedade Galega de Radioloxía (en diante SGR), inscrita no Rexistro Central de Asociacions dá Comunidade Autónoma de Galicia co número 2007/010844-1ª, provista do CIF G27702596, con domicilio social en Rúa San Pedro de Mezonzo 39, 15701, Santiago de Compostela. O correo electrónico de contacto é info@radioloxiagalega.es.

 • Termos de uso:

Estas condicións xerais regulan o acceso e utilización do sitio www.radioloxiagalega, que a SGR, pon gratuitamente a disposición dos usuarios da internet. O acceso ao mesmo implica a súa aceptación sen reservas. A utilización de determinados servizos ofrecidos neste sitio rexerase, ademais, polas condicións particulares previstas en cada caso, as cales se entenderán aceptadas polo mero uso de tales servizos.

Autorízase a visualización, impresión e descarga parcial do contido da Web só e exclusivamente se concorren as seguintes condicións:

 • Que sexa compatible cos fins da Web.
 • Que se realice co exclusivo ánimo de obter a información contida para uso persoal e privado. Prohíbese expresamente a súa utilización con fins comerciais ou para a súa distribución, comunicación pública, transformación ou descompilación.
 • Que ningún dos contidos relacionados na Web sexan modificados de maneira algunha.
 • Que ningún gráfico, icona ou imaxe dispoñible na Web sexa utilizado, copiado ou distribuído separadamente do texto ou resto de imaxes que o acompañan.

A SGR reservase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida na Web, da configuración e presentación desta e das condicións de acceso.

A SGR non garante a inexistencia de interrupcións ou erros no acceso á Web ou ao seu contido, nin que este atópese actualizado, levando a cabo, sempre que non concorran causas que o fagan imposible ou de difícil execución, e tan pronto teña noticia dos erros, desconexións ou falta de actualización nos contidos, todos aqueles labores tendentes a emendar os erros, restablecer a comunicación e actualizar os contidos.

Tanto o acceso á Web como o uso non consentido que poida efectuarse da información contida na mesma é da exclusiva responsabilidade de quen o realiza. A SGR non responderá de ningunha consecuencia, dano ou prexuízo que puidesen derivarse do devandito acceso ou uso. Así mesmo non se fai responsable dos erros de seguridade, que se poidan producir nin dos danos que poidan causarse ao sistema informático do usuario (hardware e software), ou aos ficheiros ou documentos almacenados no mesmo, como consecuencia de:

 • (i) a presenza dun virus no computador do usuario que sexa utilizado para a conexión aos servizos e contidos da Web.
 • (ii) un mal funcionamento do navegador.
 • (iii) do uso de versións non actualizadas do mesmo.

 

 • Vínculos a Terceiros:

Os vínculos establecidos a webs de terceiros teñen a finalidade de facilitarlle información sobre servizos e actividades que poden ser do seu interese. O usuario pasará a estar rexido polos termos de uso e política de privacidade do novo sitio.
A SGR non asume responsabilidade algunha derivada dos contidos enlazados desde a Web, sempre que sexan alleos á mesma, nin garante a ausencia de virus ou outros elementos nos mesmos que poidan producir alteracións no sistema informático (hardware e software), nos documentos ou os ficheiros do usuario, excluíndo calquera responsabilidade polos danos de calquera clase causados ao usuario por este motivo. No caso de que calquera usuario, cliente ou un terceiro, considerase que o contido ou os servizos prestados polas páxinas enlazadas son ilícitos ou lesionan bens ou dereitos do propio usuario, dun cliente ou dun terceiro susceptibles de indemnización, e, en particular, consistan en:

 • Actividades ou contidos susceptibles de ser considerados delituosos conforme a normativa penal española.
 • Actividades ou contidos que violen dereitos de propiedade intelectual ou industrial.
 • Actividades ou contidos que poñan en perigo a orde pública, a investigación penal, a seguridade pública e a defensa nacional.
 • Actividades ou contidos que poñan en perigo a protección da saúde pública, o respecto á dignidade da persoa e ao principio de non discriminación, e a protección da saúde e a infancia.

Deberá poñerse en contacto coa SGR a través do formulario de contacto ou do correo electrónico que figura na información de contacto.

Utilizamos cookies para realizar un registro y seguimiento de la actividad general de los usuarios en la web. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra Política de cookies política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies