VIII Congreso SGR 2009 Santiago

Congreso SGR Santiago 2009

VENRES 15 DE MAIO

09,00 – 10,00

RECOLLIDA DE DOCUMENTACIÓN

10,00 – 10,10

INTRODUCCIÓN

José Enrique Millán Suárez. Presidente SGR

10,10 – 11,20

NAS FRONTEIRAS DA IMAXE. Máis aló da simple anatomía

Moderador: Francisco Tardáguila Montero

10,10 – 10,30

A nova linguaxe en TC: VR, MIP, MPR

Rosa Bouzas Sierra

10,30 – 10,50

Técnicas de Difusión, perfusión e espectroscopia

Pedro Ramos Cabrer

10,50 – 11,10

RM Whole Body vs PET: Técnicas Globais

Joan Carles Vilanova Busquets

Hospital San Pau. Barcelona

11,10 – 11,25

Debate e preguntas

11,30 – 11,45

INAUGURACIÓN OFICIAL

11,45 – 12,10

PAUSA – CAFÉ

12,00 – 13,30

IMAXE TUMORAL

Moderador: Jerónimo Forteza Vila

12,10 – 12,20

Visión do Oncólogo

Rafael López López

12,20 – 12,30

Visión do Radioterapeuta

Antonio Gómez Caamaño

12,30- 12,50

Imaxe funcional en tumores: Estado de desenvolvemento da técnica

Roberto García Figueiras

12,50 – 13,10

Cancro de Pulmón: Estadiaxe mediante TC con RECIST e aportación da RM

Anxo Martínez de Alegría

13,10 – 13,30

Cancro de mama: ¿Qué papel ten a RM?

Joaquín Barceló Obregón

13,30 – 13,50

Cáncro de Próstata: Evaluación mediante RM: ¿cando e cómo?

Joan Carles Vilanova Busquets

13,50 – 14,05

Debate e preguntas

14,10 – 14,20

Imaxe en pediatría

Adela Alonso Martín

14,20 – 14,30

Urxencias Abdomino-pélvicas en pediatría

14,30 – 14,35

Debate e preguntas

14,35 – 16,30

Pausa – Xantar

16,30 – 17,40

CEREBRO, CABEZA E PESCOZO

Moderador: Ángel Martínez Muñiz

16,30 – 16,50

Evaluación das neoplasias de cabeza e pescozo tras tratamento oncolóxico

Inmaculada Pereiro Zabala / Carmen María Ponte García

16,50 – 17,10

Imaxe de los seos paranasais

17,10 – 17,30

RM cerebral: Difusión y perfusión na enfermidade isquémica e neoplásica

Víctor Armesto Pérez

17,30 – 17,40

Debate e preguntas

17,40 – 18,00

PAUSA – CAFÉ

18,00 – 19,05

IMAXE ABDOMINAL

Moderador: Javier Pérez Fontán

18,00 – 18,15

Enfoque multidisciplinar na enfermidade del aparato dixestivo

Enrique Domínguez Muñoz

18,15 – 18,35

Estudo dinámico e imaxe molecular no diagnóstico precoz da pancreatite crónica

Carmen Villalba Martín

18,35 – 18,55

RM na enfermidade de Crohn

Carlos Gallego Ojea

18,55 – 19,05

Debate e preguntas

19,10 – 19,50

COMUNICACIÓNS ORAIS

Moderadora: Anaberta Bermúdez Naveira

19,50 – 20,20

REUNIÓN DA SOCIEDADE

22,00

CEA OFICIAL (Restaurante Carretas)

SÁBADO 16 DE MAIO

09,00 – 10,10

IMAXE CARDÍACA

Moderador: Marino Vega Fernández

09,00 – 09,20

A semioloxía en RM cardíaca. Achados e significado

Rafaela Soler Fernández

09,20 – 09,40

Estado actual da enfermidade isquémica

Gabriel Fernández Pérez

09,40 – 10,00

Dor torácica ¿qué pode aportar o radiólogo?

Carlos Delgado Sánchez-Gracián

10,00 – 10,15

Debate e preguntas

10,20 – 11,10

IMAXE TORÁCICA

Moderadora: Concepción Crespo García

10,20 – 10,40

TCMD en patoloxía pulmonar

Sandra Baleato González / Catherine Beigelman-Aubry

10,40 – 11,00

TACAR: Semioloxía básica

Cármen Trinidad López

11,00 – 11,30

PAUSA – CAFÉ

11,30 – 12,35

RADIOLOXÍA INTERVENCIONISTA

Moderadora: Óscar Miguel Vila Nieto

11,30 – 11,45

Stent intracraneal: Características, indicacións e contraindicacións

José Manuel Pumar Cebreiro

11,45 – 12,00

Tratamento endovascular dos miomas uterinos

Moisés Casal Rivas

12,00 – 12,15

Radioloxía intervencionista da mama

Manuel Vázquez Caruncho

12,15 – 12,25

Debate e preguntas

12,30 – 13,45

IMAXE MUSCULOESQUELÉTICA

Moderador: Manuel Arce Pérez

12,30 – 12,50

RM de boneca

Luis Cerezal Pesquera

12,50 – 13,10

Síndrome de impingement fémoro-acetabular

Luis Cerezal Pesquera

13,10 – 13,30

Tumores de partes brandas

Justo Villalón Blanco

13,30 – 13,40

Debate e preguntas

13,45 – 13,55

Xestión e calidade

María José Sapiña Llanas

13,55 – 14,10

Presente e futuro da Radioloxía: ¿Qué retos nos esperan?

Francisco Tardáguila Montero

14,10 – 14,20

Debate e preguntas

14,20 – 14,30

CLAUSURA

Manuel Pumar Cebreiro

Auditoría da estadificación loco-regional preoperatoria con RM en pacientes intervidos de cancro de recto sen neoadxuvancia

Gampel Abraham, Parajó Alberto, Riu Monce, Samaniego José, Marey Manuel, Gamundi Santiago

  Descarga Comunicacion

Valor pronóstico da TC-Multidetector no embolismo agudo de pulmón

Carmen Trinidad López, José Antonio Aguilar Arjona, Julia Calatayud Moscoso del Prado, Daniel Castellón Plaza, Raquel Prada gonzález, gonzalo Tardáguila de la Fuente, Rafael Varela Conde

  Descarga Comunicación

Estratexias de optimización de estudos de TC Multidetector de abdome e pelvis

Lucía Graña López, Ricardo Rodríguez González, Ramiro Méndez Fernández

  Descarga Comunicación

AngioTC de aorta con sincronismo prospectivo, moitas ventaxas e algunha desventaxa

Carlos Rodríguez Paz, Amara Tilve Gómez, Paula Rodríguez Fernández, Antón Casal Rodríguez, José Luis García-Tejedor Pérez

  Descarga Comunicación

Miocardiopatía esponxiforme: a propósito de 7 casos

Guerrero Vázquez, S., Armesto Pérez, V., Hierro Torner, T., González Gutierrez P., Cela Aira A., Gayol Méndez, A.

  Descarga Comunicación

Custo-beneficio das probas innecesarias en urxencias

Rafael Varela Ponte, Julia Calatayud, Daniel Castellón, José Antonio Aguilar

  Descarga Comunicación

Fiabilidade del patrón de captación en ecografía con contraste como método de determinación de benignidad en lesións hepáticas

Olalla Vázquez Muiños, Francisco Javier Pérez Fontán, Maximino Lago Novoa, Carlos Fernández da Ponte García, Ana Arias Gómez, Alberto Martínez Calvo

  Descarga Comunicación

Vía clínica para o diagnóstico do cancro de pulmón. A nosa experiencia

L. López Carreira, M. Ponte García, I. Lete Achirica, J. Á. González Calvelo, M. Ventura Victoria, J.C. Taboada Vilariño.

  Descarga Comunicación

Elastosonografía: Aplicacións en cancro de mama. Primeiras experiencias

Carlos Fernández Da Ponte García, Olalla Vázquez Muiños, Ana Arias Gómez, Giego Fernández Alonso, Ángela Iglesias López, Alberto Martínez Calvo

  Descarga Comunicación

Utilidade del medio de contraste de ultrasons no manexo do carcinoma vesical

Francisco Javier Pérez Fontán, Olalla Vázquez Muiños, Amelia Bargiela Lemos, Ángela Iglesias López, diego Fernández Alonso, Ángel Ríos Reboredo

  Descarga Comunicación

Utilidade da RM en la patoloxía rectal

Cristina Méndez Díaz, Olalla Vázquez Muiños, Ana Arias Gómez, Ana rodríguez Pan, Rafaela Soler Fernández, Esther Rodríguez García

  Descarga Comunicación

Tumoracións intrarraquídeas e imitadores

Giselle Romero Aresté, Juan Reiriz Paz, Laura Ortiz Terán, Alejandra Pereiro Carbajo, Rosana corral Rivadulla, Sandra Baleato González

  Descarga Comunicación

GIST en TCMD

María Costas Álvarez, Sandra Baleato González, Alejandra Pereiro Carbajo, Itsaso Barral Juez, Giselle Romero Aresté, Manuel Martínez Alarcón.

  Descarga Comunicación

Achados radiolóxicos na esclerose tuberosa

Antón X. Casal Rodríguez, Paula Rodríguez Fernández, Carlos m. Rodríguez Paz, Amara Tilve Gómez, Sonia Cea Pereira, María Jesús Díaz Veiga

  Descarga Comunicación

Cordoma sacrocoxíxeo. A propósito de dous casos

Rosa Ana Corral Rivadulla, Laura Martín Martínez, Juan Reiriz Paz, Miguel Puig Saez

  Descarga Comunicación

Complicacións do tratamento do aneurisma aórtico abdominal

Alejandra Pereiro Carbajo, Laura Ortiz Terán, Itsaso Barral Juez, María Costas Álvarez, Javier Alejandro Pinto, Pablo Gómez Martínez

  Descarga Comunicación

Papel do TCMD no diagnóstico da patoloxía de oído

Itsaso Barral Juez, Sandra Baleato González, Alejandra Pereiro Carbajo, Laura Ortiz Terán, María Costas Álvarez, Pablo Gómez Martínez

  Descarga Comunicación

Papel da ecografía no diagnóstico diferencial da patoloxía TVPLIKE do membro inferior

Pinto, Javier Alejandro; Gómez Martínez, Pablo; Pereiro Carbajo, Alejandra; Ortiz Terán, Laura; Barral Juez, Itsaso; Baleato González, Sandra

  Descarga Comunicación

Importancia das técnicas de imaxe non invasivas no tratamento endovascular de traumatismos hemorráxicos arteriais illados das extremidades

Alberto Martínez Calvo, Ángel Ríos Reboredo, Ana Rodríguez Pan, Daniel Gulías Soidán, Noela Fernández Guillán, Milagros Marini Díaz

  Descarga Comunicación

Enfermidade de Crohn perianal: utilidade da resonancia magnética na valoración da respuesta ao tratamento con anti-TNF 

David Macia, Ana Echarri, José C. Gallego, Ana Porta, Marta Álvarez

  Descarga Comunicación

Masas abdominais na infancia

Mª Carmen Valeiras Crujeiras, Alicia Vázquez Martín, Paula Sucasas Hermida, Marisol López Rodríguez, Ana Álvarez, Adela Alonso Martín

  Descarga Comunicación

¿Cando podemos dicir que un tromboembolismo pulmonar é crónico?

Ana María Rocha García, María Jesús Ave Seijas, Adriana Carolina Caldera Díaz, Paula Rodríguez Fernández, Amara Tilve Gómez, José Luis García-Tejedor Pérez

  Descarga Comunicación

Liñas e bandas do tórax: da radiografía al TC

Pablo Caro Domínguez, Anxo Martínez de Alegría Alonso, Ramón García Dorrego, Alicia Vázquez Martín, Annelies Coessens, Maía Pérez Alarcón

  Descarga Comunicación

Utilidade do TC na valoración da patoloxía inflamatoria do colon

Pablo Gómez Martínez

  Descarga Comunicación

Malformación adenomatoidea quística. Diagnóstico por imaxe

María Teresa Garzón Guiteria, José María Garrido Pedraz, Pilar Garzón Guiteria, Manuel Vázquez Rodríguez, José Samaniego Torres, Cristina Pérez López

  Descarga Comunicación

Desenvolvimento dunha ferramenta de extracción da árbore coronaria nunha imaxe anxiográfica utilizando un algoritmo de seguimento arterial

Francisco J. Nóvoa, Diego Cruz, Javier Pereira, Alejandro Pazos, Jorge Teijeiro

  Descarga Comunicación

Evaluación radiolóxica de alteracións medulares da cabeza femoral

Rosa Ana Corral Rivadulla, Laura Martín Martínez, Juan Reiriz Paz, Alicia Sarandeses Portela, Giselle Romero Aresté

  Descarga Comunicación

Bronquiolite obliterante con neumonía organizada (BONO) no paciente oncolóxico

Carmen María Ponte García, Lucía López Carreira, Ignacio Lete Achirica, Margarita Ventura Victoria, Concepción Siaba Gallego y José Taboada Vilariño

  Descarga Comunicación

Manifestacións radiolóxicas do síndrome de Proteus. A propósito dun caso

Laura Martín Martínez, Rosa Ana corral Rivadulla, María Beiras García

  Descarga Comunicación

Peritonite fibrosante encapsulante: achados radiolóxicos

Cristina Pérez López, Laura Casal da Vila, Purificación Pardo Rojas, Feliciana Agustín Cembellín, José Fernando Samaniego Torres, Manuel Marey Garrido

  Descarga Comunicación

Lesións neonatais del canal vertebral: ecografía e outros métodos de imaxe

Hierro Torner, T., guerrero Vázquez, S., Pastor Abascal, I., González Gutiérrez, P.

  Descarga Comunicación

Evaluación do dispositivo de peche vascular STARCLOSE en procedimentos de cateterismo percutáneo 

Hierro Torner, T., Guerrero Vázquez, S., Gónzalez Gutiérrez, P., Pulpeiro Ríos, J.R., Díaz, E., González Ramírez, J.

  Descarga Comunicación

HTA vásculorenal en pediatría

Alicia Vázquez Martín, Carmen Valeiras Crujeiras, Adela Alonso Martín, Ana Álvarez Moreno, Pablo Caro Domínguez, Ramón García Dorrego

  Descarga Comunicación

Papel do TCMD no diagnóstico da patoloxía de oído 

Itsaso Barral Juez

  Descarga Comunicación

Premios SGR - Comunicacións orais

Utilizamos cookies para realizar un registro y seguimiento de la actividad general de los usuarios en la web. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra Política de cookies política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies