Política de Privacidade

Protección de datos:

-¿QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS?

IDENTIDADE: SOCIEDADE GALEGA DE RADIOLOXIA

DNI/ CIF: G27702596

DIRECCIÓN POSTAL: SAN PEDRO DE MEZONZO 39, BAIXO, 15701 DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

CORREO ELECTRÓNICO: info@radioloxiagalega.es

-¿CON QUE FINALIDADE TRATAMOS OS SEUS DATOS PERSOAIS?

Para a prestación dos servizos propios dos fins establecidos nos Estatutos da Sociedade Galega de Radioloxía.

-¿CAL É A LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DOS SEUS DATOS?

A base legal para o tratamento dos datos é a lexitimación por consentimento do Usuario.

-¿POR CANTO TEMPO CONSERVAREMOS OS SEUS DATOS?

 • As facturas, durante un prazo mínimo de 10 anos, segundo Código penal, Normativa contable tributaria, Código de Comercio, Normativa IVE, LIS, etc.
 • Os datos utilizados para fins comerciais e publicitarios, previa autorización, mentres dure o tratamento.

-¿A QUE DESTINATARIOS COMUNICARANSE OS SEUS DATOS?

 • As facturas manteranse a disposición dos órganos de inspección con competencia na materia, como a administración tributaria.
 • Os datos dos asistentes a Xornadas e Eventos da Sociedade serán comunicados á Secretaría Técnica contratada para a ocasión para a xestión administrativa das mesmas.

-¿CALES SON OS SEUS DEREITOS CANDO NOS FACILITA OS SEUS DATOS?

 • Dereito de acceso: Vostede terá dereito a obter confirmación de se se están tratando ou non datos persoais que lle conciernen
 • Dereito de rectificación: Vostede terá dereito a obter a rectificación dos datos persoais inexactos que lle conciernan ou incompletos
 • Dereito de supresión: Vostede terá dereito a obter a supresión dos datos persoais que lle conciernan cando os datos persoais xa non sexan necesarios en relación cos fins para os que foron recollidos ou tratados doutro xeito
 • Dereito de limitación: Vostede poderá solicitar a limitación do tratamento dos seus datos persoais, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións
 • Dereito de retirar o consentimento: Vostede terá dereito a retirar o consentimento en calquera momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento antes da súa retirada
 • Dereito de oposición: Vostede terá dereito a opoñerse ao tratamento dos seus datos. O RESPONSABLE DO TRATAMENTO deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos #imperioso, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións
 • Dereito á portabilidad dos seus datos: Vostede pode solicitarnos que os seus datos persoais automatizados sexan cedidos ou transferidos a calquera outra empresa que nos indique nun formato estruturado, inteligible e automatizado
 • Os interesados poden exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidad dos datos dirixíndose por escrito ao RESPONSABLE DO TRATAMENTO indicando o dereito para exercer e achegando copia de DNI a través da dirección postal previamente indicada, ou a través do correo electrónico á dirección info@radioloxiagalega.es.
 • Os interesados teñen dereito a reclamar ante a Autoridade de Control e solicitar a tutela de dereitos que non fosen debidamente atendidos á Axencia Española de Protección de datos a través da sede electrónica do seu portal web (www.agpd.es), ou ben mediante escrito dirixido á súa dirección postal ( C/Jorge Juan, 6, 28001-Madrid).

 

Correos electrónicos:
Os datos de carácter persoal que puidesen estar contidos nos correos electrónicos recibidos a través da dirección de correo electrónico que poñemos á súa disposición, serán utilizados unicamente para poñernos en contacto con vostede e proporcionarlle a información solicitada.

Cookies:
A Web da SGR utiliza ¨cookies¨, e outros mecanismos similares (en diante, Cookies). Para saber mais sobre o seu uso e funcionalidade consulte o apartado sobre a política de cookies.

Modificacións dos termos de uso e política de privacidade :
A SGR, resérvase o dereito para modificar os seus termos de uso e política de privacidade cando o considere adecuado. O usuario obrígase a revisar o contido destes termos de uso e política de privacidade, xa que os mesmos poden ser modificados sen previo aviso. Así mesmo, comprende e acepta o contido do presente documento.

Utilizamos cookies para realizar un registro y seguimiento de la actividad general de los usuarios en la web. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra Política de cookies política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies