Bolsa de incripción ó congreso 2014 da SERAM

Co obxectivo de contribuir á presencia activa dos membros da Sociedade Galega de Radioloxía (SGR) no Congreso Nacional de SERAM, a SGR convoca 7 Bolsas destinadas á inscripción ó Congreso a celebrar en Oviedo en Maio de 2014.

BASES:

1. Poderán optar a elas os socios de SGR/SERAM que teñan a sua actividad profesional en Galicia, tanto radiólogos especialistas como residentes de Radiodiagnóstico.

2. A bolsa consiste na inscripción ó congreso. A SGR ocuparase directamente de realizar a xestión da inscripción

3. A adxudicación das bolsas realizarase con respecto ó seguinte baremos dos traballos do período 01/01/2012 ó 31/12/2013:

Primeiro autor dunha comunicación oral aceptada Ó Congreso SERAM: 8 puntos.

Primeiro autor dunha comunicación electrónica aceptada ó Congreso SERAM 2014: 5 puntos.

Primeiro autor de comunicación aceptada ó Congreso SGR 2013: 4 puntos.

Primeiro autor de artigo orixinal ou de revisión en revista radiolóxica internacional: 8 puntos

Primer autor de artículo original o de revisión en revista radiológica nacional: 6 puntos.

Primeiro autor de artigo breve ou casos problemas en revista radiolóxica internacional: 4 puntos.

Primeiro autor de artigo breve ou casos problemas en revista radiolóxica nacional: 3 puntos.

En caso de empate entre aspirantes darase prioridade ó que recibise menos veces bolsas de SGR. Se persiste o empate, o xurado decidirá por sorteo entre os aspirantes empatados.

4. Composición do xurado:

Presidente da SGR.

Secretario da SGR.

Asesor Científico (ou personas nas que delegue)

5. Datas clave:

O prazo de solicitude finalizará o 26 de Xaneiro de 2014.

O xurado notificará a sua resolución mediante comunicación personal ou por correo electrónico e mediante exposición pública do resultado na web de SGR.

6. Os interesados en recibir unha das bolsas deben enviar as suas solicitudes ó correo electrónico da Secretaría de SGR: secretaria@radioloxiagalega.es .

7. As solicitudes deben incluir:

Datos do interesado: nome, domicilio, teléfono e enderezo do correo electrónico.

Certificado de aceptación dos traballos presentados ó congreso SERAM 2014.

Copia dos documentos que se presenten (primeira páxina de traballos publicados en revistas, certificados de comunicación presentadas en congresos)

Formulario de autobaremación (Descargar formulario)

Utilizamos cookies para realizar un registro y seguimiento de la actividad general de los usuarios en la web. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra Política de cookies política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies