Convocatoria de bolsas de inscripción ó curso de correlación raio-patolóxica (AFIP) 2012

A Sociedade Galega de Radioloxía (SGR) col obxectivo de contribuir á participación do seus membros en actividades formativas convoca 4 bolsas destinadas á asistencia ó Curso de Correlación Raio-Patológica (AFIP) 2012.

BASES: 

1. Poderán optar os miembros da SGR (sexan residentes ou especialistas en Radioloxía) que acabasen a sua formación en radioloxía despois de 2007 e que no recibisen outras bolsas ou premios da SGR nos últimos 2 años.

2. A selección realizarase con respecto ó seguinte baremo que incluirá únicamente os traballos realizados nos 2 últimos anos (2011-2012)

Artigo orixinal ou de revisión nunha revista radiolóxica internacional indexada en medline: 8 puntos.

Artigo orixinal ou de revisión nunha revista radiolóxica nacional indexada en medline: 6 puntos.

Libro completo editado por editoriais médicas recoñecidas nacionais o internacionais: 6 puntos.

Capítulo de libro editado por editoriais médicas recoñecidas nacionais o internacionais: 5 puntos.

Artigo breve ou casos problema nunha revista radiolóxica internacional indexada en medline: 4 puntos.

Artigo breve ou casos problema nunha revista radiolóxica nacional indexada en medline: 3 puntos.

Comunicacións científicas orais, póster ou conferencias realizadas en congresos de SERAM y SGR (2011-2012): 2 puntos.

3. Unha comisión da SGR valorará o impacto dos traballos para a sociedade radiolóxica nacional ou internacional e decidirá os traballos gañadores dos premios. En caso de empate entre aspirantes darase prioridade a aquel que recibise menos número de bolsas da SGR. Se persiste o empate, o xurado decidirá entre os aspirantes empatados sobre a base da valoración particular dos méritos: índice de impacto, etc … A SGR poderá deixar todos ou algúns dos Premios desertos se o considera oportuno. A decisión será inapelable, salvo defecto de forma.

4. O prazo para solicitar estas bolsas comezará trás a recepción da aceptación de comunicacións por parte do congreso de SERAM. Entre o 10 e o 20 de Abril.

5. O xurado notificará a sua resolución antes do 30 de Abril mediante exposición pública do resultado na páxina web da SGR.

6. Os interesados en recibir una destas bolsas deben enviar as suas solicitudes á secretaría da Sociedade Galega de Radioloxía a través do enderezo de correo electrónico: info@radioloxiagalega.es

7. As solicitudes deben incluir:

Datos do interesado: nome, apelidos, domicilio e teléfono.

Certificado de aceptación dos traballos no congreso para o que solicita a axuda.

Copia da primeira páxina dos traballos publicados en revistas de Radioloxía nacionais ou internacionais durante os anos ós que fai referencia o baremo.

Relación de revistas incluídas en medline nas que o solicitante figure como primero ou segundo autor.

Título do libro, Editor, Editorial, ISBN, Capítulo e copia de index e primeira páxina en caso de capítulos capítulo.

Utilizamos cookies para realizar un registro y seguimiento de la actividad general de los usuarios en la web. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra Política de cookies política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies