Convocatoria Elecions SGR 2021

De acordo co artigo 12º dos Estatutos da  Sociedade  Galega de  Radioloxía débense renovar algúns dos cargos da súa Xunta Directiva.

Convócanse eleccións aos seguintes cargos:

VICEPRESIDENTE:  ten unha duración de 2 anos. Despois accede a Presidente.

SECRETARIO:  ten unha duración de 4 anos.

TESOUREIRO:  ten unha duración de 4 anos.

PRAZO LÍMITE PARA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS: 22 de  SETIEMBRE DE 2021

Para poder presentar candidatura ao cargo requírese ter a condición de socio de número da  SGR cunha antigüidade mínima de dous anos desde o seu ingreso na Sociedade. En todos os casos deberase estar ao corrente das súas obrigacións como socios.

A CANDIDATURA ENVIARASE A: secretaria@radioloxiagalega.es

Unha vez finalizado o prazo de presentación de candidaturas procederase á proclamación dos candidatos que cumpran as condicións establecidas nos Estatutos.

Non serán admitidas a consideración as candidaturas presentadas nas que concorran algunha das seguintes circunstancias:

  1. a) Ser presentadas fóra de prazo.
  2. b) O candidato non cumpra as condicións establecidas nos Estatutos da
  3. c) Aquelas en que non se especifique o cargo a que se opta.

Comunicarase aos candidatos a súa proclamación.

No caso de que soamente haxa un candidato a calquera dos cargos convocados quedaría automaticamente proclamado.

No caso de que haxa máis dun candidato aos cargos convocados procederíase a realizar eleccións a celebrar o 6 de outubro de 2021, xoves, segundo normas que se comunicarán previamente.

O nomeamento dos candidatos elixidos debe ser ratificado na Asemblea Xeral Ordinaria que se celebrará o 6 de outubro de 2021.

Utilizamos cookies para realizar un registro y seguimiento de la actividad general de los usuarios en la web. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra Política de cookies política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies