Elección a Vicepresidente da Xunta Directiva

De acordo co artigo 12º dos estatutos da SGR, convócase elección a Vicepresidente da Xunta Directiva da Sociedade e ábrese por tanto o período de presentación de candidaturas individuais.

O cargo de Vicepresidente ten unha duración de 2 anos, concluídos os cales accederá ao cargo de Presidente.

Para poder presentar candidatura ao cargo requírese ter a condición de Socio de Número cunha antigüidade mínima de dous anos desde o seu ingreso na Sociedade  e deberse  estar ao corrente das obrigacións como socio.

O prazo para a presentación das candidaturas finalizará o 26 de abril de 2019.

As candidaturas enviaranse  a: secretaria@radioloxíagalega.es

Unha vez finalizado o prazo de presentación de candidaturas procederase á proclamación das mesmas.

A elección celebrarase durante o XIII Congreso Galego de Radioloxía que terá lugar en Vigo o 10 e 11 de maio de 2019.

Utilizamos cookies para realizar un registro y seguimiento de la actividad general de los usuarios en la web. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra Política de cookies política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies