Renovación da Xunta Directiva da Sociedade

De acordo cos estatutos da SGR, convócase a renovación total da Xunta Directiva da Sociedade e ábrese por tanto o período de presentación de candidaturas individuais a presidente, vicepresidente, secretario e tesoureiro respectivamente. O prazo para a presentación das candidaturas finalizará o 27 de abril de 2017 e a partir desta data procederase á proclamación das mesmas.

Para ser elixido com membro da Xunta Directiva requírese ter a condición de Socio de Número cunha antigüidade mínima de dous anos desde o ingreso na Sociedade  e deberse estar ao corrente das obrigacións como socio (Art. 12º).

As candidaturas enviaranse: secretaria@radioloxíagalega.es

A votación para a elección dos membros da nova Xunta directiva terá lugar na Asemblea Xeral que se celebrará o 12 de maio de 2017 durante o XII Congreso Galego de Radioloxía.

Utilizamos cookies para realizar un registro y seguimiento de la actividad general de los usuarios en la web. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra Política de cookies política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies